Logo
已有0堂课程
发布我的课程

使用流程

1

准备
备课、录课,将我的课程资源上传到个人空间。

2

提交
上传我的课程到个人空间,再提交到优课中心。

3

发布
提交的资源通过审核后,展示在优课中心。

人气榜

{{$index+1}} {{item.CourseName| cut:true:16:' ...'}} {{item.ClickCount}}

好评榜

{{$index+1}} {{item.CourseName| cut:true:16:' ...'}} {{item.CommentCount}}

贡献榜

{{$index+1}} {{item.OrgName| cut:true:16:' ...'}} {{item.CourseCount}}

{{item.CourseName.nbSubstring(0,26)}}

{{item.OrgName.nbSubstring(0,34)}}
{{item.TeacherName.nbSubstring(0,10)}}

播放: {{item.ClickCount}} 评论: {{item.CommentCount}}

暂无数据

{{item.CourseName.nbSubstring(0,26)}}

{{item.OrgName.nbSubstring(0,34)}}
{{item.TeacherName.nbSubstring(0,10)}}

播放: {{item.ClickCount}} 评论: {{item.CommentCount}}

暂无数据

{{item.CourseName.nbSubstring(0,26)}}

{{item.OrgName.nbSubstring(0,34)}}
{{item.TeacherName.nbSubstring(0,10)}}

播放: {{item.ClickCount}} 评论: {{item.CommentCount}}

暂无数据